Bajet 2018 - Ringkasan

Bajet 2018

Touchpoints Bajet 2018 disediakan dalam bentuk PDF ini memfokuskan kepada 8 Pe-Tunjang atau Teras Utama yang diringkaskan dalam bentuk point² iaitu:
  1. Merancak Pelaburan Perdagangan & Industri
  2. Menuju Aspirasi TN50
  3. Mengungguli Pembangunan Pendidikan, Latihan & Kemahiran Serta Bakat
  4. Memacu Pembangunan Inklusif
  5. M​​​​​​mengutamakan Kesejahteraan Rakyat & Peluang Nenjana Pendapatan
  6. Mempersiaga Revolusi Perindustrian Keempat & Ekonomi Digital
  7. Meningkatkan Kecekapan dan Penyampaian GLC & Perkhidmatan Awam
  8. Mengimbangi Par Excellence Duniawi & Par Excellence Ukhrawi
Muat turun Touchpoints  Bajet 2018

Admin masih keliru apa yang dikatakan sebagi 'Ibu Segala Bajet' :)

No comments:

Powered by Blogger.